Bestelformulier Behaag Aartselaar natuurlijk 2023                
 
   
                       
Naam:   Telefoon/GSM:    
                       
Straat en nr:   E-mail:    
                       
Postnummer:       Gemeente:    
bestelt volgende planten:               Datum:      
                       
Per pakket Prijs Aantal Totaal Per pakket Prijs Aantal Totaal    
1. Houtkant € 16,00   13. Ligusterhaag € 29,00      
2. Houtkant natte gronden € 16,00   Per plant/boom Prijs Aantal Totaal    
3. Geschoren haag € 31,00   14. Wilde kamperfoelie € 5,00      
4. Doornhaag € 29,00   15. Bosrank € 5,00      
5. Bloesem- en bessenhaag € 31,00   16. Knotwilgpoot € 5,00      
6. Veldesdoornhaag € 34,00   17. Winterlinde € 26,00      
7. Meidoornhaag € 28,00   18. Zomereik € 26,00      
8. Bijenbosje € 16,00   19. Pruim 'Belle de Louvain' € 30,00      
9. Vogelbosje € 7,00   20. Kers 'Lapins' € 30,00      
10. Taxushaag € 11,00   21. Appel 'Elstar' € 30,00      
11. Haagbeukhaag € 28,00   22. Peer 'Doyenné de Comice' € 31,00      
12. Beukenhaag € 30,00   23. Bijenhotel € 25,00      
                       
Er wordt gratis compost aangeboden. Wenst u daar        
  Totaal:        
    gebruik van te maken?                  
                       
Het totaalbedrag dient overgeschreven te worden op bankrekening BE07 5230 8080 0166 van                      
Natuurpunt Aartselaar met duidelijke vermelding van “Behaag” en de naam van de besteller                      
op dit formulier.                      
                       
Bestelvoorwaarden:                      
Het plantgoed moet binnen de grenzen van de gemeente worden aangeplant.                      
De bestelling is slechts geldig na ontvangst van de betaling.                      
De mogelijke uitval van het aangeplante goed is ten laste van de besteller.                      
Dit aanbod mag niet voor beroepsdoeleinden gebruikt worden.                      
De besteller verklaart zich akkoord met deze bestelvoorwaarden.                      
                       
Afhaling:                      
Het plantmateriaal dient afgehaald te worden op zaterdag 25 november 2023 tussen 10 en 12 uur                      
in het Technisch Centrum, Oudestraat 8.                      
                       
Indien u gebruik wil maken van het aanbod van gratis compost, dient u een recipiënt mee te brengen naargelang                      
de gewenste hoeveelheid: stevige zak, aanhangwagentje, ... Reken op een emmer per drie plantgaten voor hagen                      
en twee emmers voor het aanplanten van een boom.                      
                       
Info: behaag@natuuraartselaar.be of 0477 66 94 32.                      
                       
betalen
een moment a.u.b. U wordt nu doorgestuurd naar Mollie.nl