Privacyverklaring

De onderstaande tekst legt uit welke persoonsgegevens Eenvoudigtebestellen verwerkt, met welk doel en welke rechten jij hierop hebt. Lees daarom deze tekst goed door. Mocht je nog vragen hebben dan kun je altijd contact met ons opnemen.

Deze privacyverklaring is van
Eenvoudigtebestellen
Brouwersgracht 31, 2512 EP, Den Haag
KvK 27245111


Welke persoonsgegevens verwerken we en met welk doel?

We verwerken alleen die gegevens die we nodig hebben om de dienst die Eenvoudigtebestellen biedt goed te laten functioneren.

We vragen alleen je e-mailadres. Hiermee kun je inloggen op Eenvoudigtebestellen. Verder wordt het e-mailadres gebruikt voor het versturen van bestellingen en wanneer wij eventueel informatie over wijzigingen aan Eenvoudigtebestellen willen doorgeven. We gebruiken je e-mailadres niet voor andere doeleinden.

Wij bewaren dit e-mailadres om te voorkomen dat het meerdere malen wordt gebruikt voor de gratis proefperiode.

Wij gebruiken verder geen cookies op onze website. Alleen als je inlogt, wordt er een functioneel cookie geplaatst die weer wordt verwijderd zodra je uitlogt.

Verder kan het zijn dat onze klanten via hun eigen bestelformulier persoonsgegevens, bijvoorbeeld NAW-gegevens, verzamelen voor hun eigen doeleinden. Wij doen verder niets met deze gegevens. Ingevulde bestelformulieren worden (na doorsturen via e-mail) 7 dagen bewaard en daarna automatisch van de webserver verwijderd. Indien de betaalmogelijkheid via Mollie is gekoppeld aan een bestelformulier, dan worden deze bestellingen 30 dagen bewaard en daarna automatisch verwijderd.

Welke rechten heb je?

Je hebt het recht om je eigen persoonsgegevens in te zien en indien je van mening bent dat de gegevens niet correct zijn deze te laten corrigeren of aan te vullen. Dit kun je doen door in te loggen op Eenvoudigtebestellen.

Je kunt een verzoek tot uitoefening van je recht(en) sturen naar: support@eenvoudigtebestellen.nl

Probeer het verzoek zo specifiek mogelijk te beschrijven, zodat wij zo goed mogelijk in staat zijn daaraan gehoor te geven. Wij zullen zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op je verzoek reageren. Mocht blijken dat we niet aan je verzoeken kunnen of mogen voldoen dan geven we je daarover uitleg.

Hoe beveiligen we je gegevens?

We zetten allerlei verschillende maatregelen in om jouw gegevens zo goed mogelijk te beschermen. De webserver wordt gehost door Strato, een bedrijf dat ISO 27001 gecertificeerd is. De website zelf gebruikt TLS/SSL om de gegevens tussen je browser en website te beveiligen. Verder is de webserver zodanig ingericht dat toegang alleen via strikte toegangscontrole mogelijk is.

Delen we jouw persoonsgegevens met anderen?

We delen uw e-mailadres niet met andere partijen. De webserver van Eenvoudigtebestellen wordt gehost door Strato. Daarmee heeft Eenvoudigtebestellen een verwerkersovereenkomst afgesloten.

Heb je een klacht?

Bij de Autoriteit Persoonsgegevens kun je terecht indien je een klacht hebt met betrekking tot de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons. Je vindt de contactgegevens van de Autoriteit Persoonsgegevens op hun website: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 6 oktober 2020.